Yeniden işleme formatları

Çocuklara yönelik cinsel istismarı yeniden işlemek: Komisyonun hangi seçenekleri bulunmaktadır?

Bağımsız Çocuklara Yönelik Cinsel Istismarın Yeniden Işleme ve Açıklığa Kavuşturma Komisyonu’nun çalışmalarının odak noktası, çocukluk ve gençlik döneminde cinsel şiddete maruz kalan yetişkin mağdurların gizlililik kapsamındaki dinlemeleri ve yazılı raporlarıdır. Komisyon bunu yaparken kişinin tanıklık etme ve kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı yaratmayı amaçlamaktadır. Raporlardan önemli konular ortaya çıkmaktadır.

Komisyon, kamuya açık olmayan atölye tartışmalarında bu konuları derinleştirmekte ve bulguları kamuya açık oturumlar ve uzman konferansları aracılığıyla topluma aktarmaktadır. Çalışmalarıyla ilgili düzenli olarak rapor vermektedir. İlk sonuçlar 2019 bilanço raporunun yanı sıra vaka çalışmaları ve bilirkişi raporlarında da yayınlanmıştır.

Çalışmanın odak noktası mağdurlar ve onların çocukluk deneyimleridir. Komisyon, ailede, spor kulübünde, evde veya yatılı okulda yaşanan cinsel istismar deneyimlerinin konuşulmasına olanak tanıyan güvenli alanlar açmak istemektedir.
Heiner Keupp, Komisyon üyesi

Atölye tartışmaları

Atölye tartışmaları, komisyonun mağdur kişilerle ve diğer uzmanlarla belirli kilit konular üzerinde derinlemesine tartışmalara giriştiği, kamuya açık olmayan teknik tartışmalardır.

Komisyon aynı zamanda daha önce yeniden işleme projeleri yürüten kişilerin deneyimlerini de öğrenmek ve bunları kendi işlerine dahil etmek istemektedir.

Eine Gruppe von Menschen sitzt um einen Tisch herum und spricht miteinander. Unter ihnen befinden sich auch Mitglieder der Kommission.

Araştırma projeleri ve çalışmalar

Başarılı bir yeniden işleme, çocukların ve gençlerin nasıl yeterince korunabileceğine ve mağdurlara gelecekte nasıl daha iyi yardım edilebileceğine ilişkin bilgi eksikliği bulunmaktadır. Komisyon da kendi araştırma projeleriyle buna katkıda bulunmak istemektedir. Araştırması kapsamında seçilmiş gizlilik kapsamındaki dinlemeler ve yazılı raporlar değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda, örneğin anketler veya röportajlar yoluyla seçilen konularda ek araştırmalar yapılmaktadır. Komisyon ayrıca, bazıları gizlilik kapsamındaki dinlemelerden ve yazılı raporlardan da bilgi alan vaka çalışmaları ve harici projeler de yaptırmaktadır. Bunlar komisyona seçilen öncelikler için önemli bir temel sağlamaktadırlar.

Uzman etkinlikleri


Komisyon, konferanslar veya teknik tartışmalar gibi uzmanlık etkinliklerinde kendisini münferit kilit konulara adamıştır. Bunlardan bazıları çeşitli alanlarda yeniden işlemeyle uğraşan kurumlarla birlikte uygulanmaktadır.

Webanalyse / Datenerfassung

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend möchte seine Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Mehr Informationen