Verilerin korunmasına ilişkin önemli bilgiler (gizlililik kapsamında dinleme)

Önemli uyarı!

Aşağıdaki metin bir kılavuz görevi görmektedir; çevirinin hukuki kesinliği garantisi verilmemektedir.

Verilerin korunması bizim için çok önemlidir; Bağımsız Çocuklara Yönelik Cinsel Istismarın Yeniden Işleme ve Açıklığa Kavuşturma Komisyonu (“biz” veya bundan sonra “Komisyon” olarak anılacaktır). Çok kapsamlı olmasına rağmen lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Komisyon Ofisi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

1. Verilerin işlenmesinden kim sorumludur ve kiminle iletişime geçebilirsiniz?

Bağımsız Çocuklara yönelik cinsel istismarın yeniden işleme ve açıklığa kavuşturma komisyonu içerik ve uzmanlık açısından bağımsız çalışmaktadır. Örgütsel olarak Bağımsız Çocuklara Yönelik Cinsel Istismarın Yeniden Işleme ve Açıklığa Kavuşturma Komisyonu Temsilcisi‘nin (UBSKM) bir parçasıdır ve bu komisyon da örgütsel olarak Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı’na (BMFSFJ) bağlıdır.Bu nedenle Komisyonun erişimine sunulan veriler ve belgeler, BMFSFJ’de geçerli olan veri koruma ve kayıt tutma kurallarına tabidir.

The persGenel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 7 No. 4. Maddesi anlamında sorumlu kişi:

Federal Aile İşleri Bakanlığı Çocukların
Cinsel İstismarı konularından
Sorumlu Bağımsız Komisyon Temsilcisi
Glinkastraße 24
10117 Berlin

Resmi veri koruma temsilcimize şu adresten ulaşabilirsiniz:

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Veri koruma temsilcisi
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Telefon: +49(0)30 18 555 0
E-Mail: datenschutzbeauftragte@bmfsfj.bund.de

2. Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Komisyon, çocukların cinsel istismarı konularında bağımsız komisyon temsilcisi tarafından, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Doğu Almanya’daki her türlü çocuk cinsel istismarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Diğer şeylerin yanı sıra aşağıdaki soruları ele alır

1. Hangi başarısızlıklar ve yapısal sorunlar geçmişte istismara olanak sağladı ve cinsel istismarın ele alınmasını engelledi?
2. Almanya’da çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddetin boyutu ne kadar? Cinsel şiddet hangi durumlarda ortaya çıkar, nedenleri ve sonuçları nelerdir?
3. Çocukların ve gençlerin gelecekte istismara karşı daha iyi korunabilmesi için siyasetin ve toplumun neyi değiştirmesi gerekiyor?

Yazılı raporunuz bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olacaktır. Verileriniz, görevlerimizi yerine getirmek için işlenir (BDSG Madde 3 ile bağlantılı olarak, Madde 6 (1) paragraf 1 bent e). Bize sağlığınız, cinsel yaşamınız veya etnik kökeniniz hakkında bilgiler gibi özel kategorideki kişisel verileri temsil eden bilgiler gönderirseniz, bu verileri bilimsel ve tarihsel araştırmalarımızın bir parçası olarak işleyeceğiz. Buradaki yasal dayanak, Maddee. 9 (2) bent j, Madde. 89 (1) DSGVO, Madde 27 (1) BDSG’dir.

3. Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz??

Yazılı raporunuzda bize sağladığınız kişisel verileri topluyor ve işliyoruz. Herhangi bir bilgi vermek zorunda değilsiniz ve yalnızca bildirmek istediğiniz konuyu bildiriniz. Bilgileriniz aracılığıyla kimliği belirlenebilecek veya tespit edilebilecek üçüncü taraflar hakkında bilgi vermeniz durumunda, bu kişisel verileri de, görevimizi tam olarak yerine getirebilmek ve bilgilerinizi gerçeğe tam olarak yansıtabilmek amacıyla toplayacağız. Tek, tek olaylar veya failler hakkında soruşturma yapmıyoruz.

4. How are your details evaluated and stored?

Yazılı raporunuz Komisyon ofisi tarafından dijital ortamda saklanacak ve bir dosya halinde dosyalanacaktır. Ayrıca Komisyon ofisi bir veri tabanıyla çalışmaktadır. Geçmişinizle ilgili belirli bilgilerin girildiği yer burasıdır. Bu, adınız veya adı geçtiğinde kişi olarak tanımlanabilecek yerler, kişiler veya kurumlar gibi diğer özelliklerinizden bahsetmeden yapılır (takma adla kayıt). Örneğin cinsel şiddetin hangi dönemde gerçekleştiğini, faille ne tür bir kişisel ilişkinizin olduğunu, suç duyurusunda bulunup bulunmadığınızı kaydetmektedir.

Komisyonun elde ettiği bilgiler, komisyon üyeleri ve diğer bilim insanları tarafından da bilimsel projeler yardımıyla değerlendirilmektedir. Komisyon, bulgularını düzenli olarak kamuya açıklayacak, politikacılara eylem önerileri sunacak ve bunları topluma sunacaktır. Verilerinizin işlenmesi yalnızca bu değerlendirmeyi ve raporlamayı mümkün kılma amacına hizmet etmektedir.

Örneğin aşağıdaki projeler geçmişte Komisyon’un verileri değerlendirmesinde yer almıştır:

  • “Çocukluk ve gençlikte cinsel şiddet sonrası daha fazla adalete giden yollar”, proje yönetimi: Komisyon üyesi Prof. Dr. Barbara Kavemann
  • “Kadınların Cinsel Çocuk İstismarı”, Proje Yönetimi: Komisyon üyesi (2016-2022) Prof. Dr. med. Akran Briken
  • “Duruşmalardan elde edilen bulguların gelecek için korunması”, proje yönetimi: Komisyon Başkanı (2016-2021) Prof. Dr. Sabine Andresen
  • “Kurumlarda yaşanan cinsel istismar ve kötü muamele deneyimlerinden sonra yaşamak”, Sorumlu: Proje Danışmanlık ve Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IPP)/komisyon üyesi Prof. Dr. Heiner Keupp

Ayrıca komisyon, duruşmaların ve yazılı raporların konu bazında (örneğin Doğu Almanya ve kilise konuları) değerlendirildiği vaka çalışmaları da yaptırmaktadır. Bu projeler ve vaka çalışmaları hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde Araştırma (Alman) başlığı altında bulabilirsiniz. Web sitesi sürekli olarak güncellenmektedir. Komisyon üyeleri tarafından yürütülen veya komisyon tarafından görevlendirilen veya finanse edilen tüm projeler ve vaka çalışmaları burada sunulmaktadır, ancak tüm projeler dinlemelerin ve yazılı raporların değerlendirilmesine dahil edilmemektedir. Bu konuda ayrıca Info telefon yeniden işleme hattından (Alman) (Telefon numarası 0800 40 300 40, Görüşme saatleri: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma: Saat 09:00 – 14:00; Salı ve Perşembe: Saat 15:00 – 20:00). ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz.

5. Verilerinizi kim alıyor?

Komisyon ofisine sunulan yazılı raporlar Komisyon ofisinde işleme alınır. Özellikle, adı geçtiğinde sizi bir kişi olarak tanımlayabilecek isimler, yerler, kişiler veya kurumlar silinecektir (takma ad kullanımı). Ayrıca takma ad verilen veriler veri tabanımıza kaydedilir.

Belge yönetiminin bu çeşitli adımlarında Komisyon ofisi, textpool-berlin yazı ofisleri ve MedSOK Krüger e.K., Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Bürosu (BAFzA) ve uzman danışma merkezi N.I.N.A. e. V. (Kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel şiddete yönelik Ulusal Bilgi Hattı, ağ ve irtibat noktası) tarafından desteklenmektedir.

NINA e.V. aynı zamanda info telefonunun teknik sorumluluğuna da sahiptir.

Bu süreç kapsamındaki tüm katılımcılar dikkatlice seçilmiştir ve verilerinizin gerekli koruma düzeyine uygun şekilde korunması için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını sağlamaya kendilerini adamıştır. Komisyon Ofisi, yakın işbirliği ve incelemeler yoluyla bu yükümlülüğe uyulmasını sağlar.

Bilgilerinizin 4. maddede açıklandığı şekilde değerlendirilebilmesi için, burada adı geçen enstitülere ve bilim adamlarına ve www.aufarbeitungskommission.de/projekte adresindeki web sitemize aktarıyoruz. Burada yalnızca takma ad verilmiş (yukarıya bakın) yazılı raporlar iletilir ve alıcının kişisel referansı yoktur. Kimliğinizi tespit edebilecek belgeler Komisyonun ofisinde kalacaktır.

Verileriniz yalnızca Avrupa Birliği’ne üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na taraf başka bir devlette işlenecektir.

Komisyonun yayınlarında ve yukarıda belirtilen bilimsel projelerde adınız veya tanımlayıcı diğer bilgileriniz yer almayacaktır. Bilgileriniz bir Komisyon raporunda veya yayınında kelimesi kelimesine çoğaltılabilir. Burada da alıntının sizin hakkınızda bir kişi olarak herhangi bir sonuca varmamasına (takma ad verme) dikkat ediyoruz. Daha uzun bir alıntı ise (iki cümleden fazla), sizden sadece buna özellikle izin vermeniz durumunda alıntı yapacağız.

6. Hangi haklara sahipsiniz?

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 15, 16, 17, 18, 20 ve 21. Maddelerinin 6. paragrafında belirtilen hakları istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bunlar; bilgi edinme, düzeltme, işlemenin kısıtlanması, silinmesi ve veri taşınabilirliği haklarıdır. Bu haklar belirli kişisel veriler için kısıtlanabilir; örneğin, işlemede zorlayıcı bir kamu çıkarının olması veya diğer kişilerin haklarıyla çatışması durumunda. Böyle bir durumda hakkınızı kullandığınızda sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Ayrıca, DSGVO’nin 77. Maddesi ile Federal Veri Koruma Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca, bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. UBSKM’nin sorumlu denetim makamı, Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğünden Sorumlu Federal Komiserdir (BfDI, web sitesi: www.bfdi.bund.de). Yasal başvuru yolu da sizlere açıktır.

7. Verileriniz ne kadar süreyle saklanıyor??

Örneğin sizi yayınlarımız hakkında bilgilendirmek veya bilgilerinizi bir yayında aynen çoğaltıp çoğaltamayacağımızı sormak için sizinle iletişim halinde kalmak istiyoruz. Bu nedenle Komisyon verilerinizi görev süresinin tamamı boyunca, yani Komisyon mevcut olduğu sürece saklar. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra verilerinizi BMFSFJ/UBSKM’ye teslim edecektir. Bunlar bir saklama süresi belirler. Belgelerle ilgili daha sonra gelebilecek sorular bu süre içerisinde yanıtlanabilir. UBSKM çalışma ekibi, kişisel verilerinizi Komisyon ile aynı yüksek standartlarda ele alacaktır. Son teslim tarihinin sona ermesinden sonra, kişisel verileri içeren tüm belgeler (özellikle takma ad verilmeyen yazılı raporlar ve e-postalar) imha edilecek veya silinecektir. Adınızın ve sizi bir kişi olarak tanımlayabilecek diğer koşulların silindiği yazılı belgeler Federal Arşivlere teslim edilecektir. Bu daha sonra devralmayı inceleyecektir. Bu noktada Komisyon ofisi artık hangi hikayenin hangi kişiye ait olduğunu da söyleyemeyecektir (tamamen anonimleştirme).

Hikayenizi ve komisyonun çalışmalarını Federal Arşivlere teslim ettiğinizde gelecek nesiller için zamanın tanığı belgeleri olarak saklanabilir. Bu, toplumumuzda cinsel şiddet deneyimine ilişkin ortak bir hafızanın oluşmasına katkıda bulunur. Belgeler daha sonra Federal Arşiv Yasası hükümlerine tabidir.

8. Verilerin gizli işlenmesine ilişkin herhangi bir istisna var mıdır?

Komisyon üyeleri ve komisyon ofisi, verilerinizi ve bilgilerinizi gizli tutacaktır. Bilgilerinizin daha fazla kullanılma veya faydalanma niyetinde değillerdir. Ancak Komisyon çocukların korunması konusunda kararlıdır. Dinlemelerin birinde çocuğun sağlığının hâlâ büyük bir tehlike altında olduğuna dair somut deliller ortaya çıkarsa, buna son vermek için uygun önlemler tartışılacaktır. Bu özellikle çocuğun devam eden cinsel istismarından korkulması gereken durumlar için geçerlidir. Belirli durumlarda, gençlik yardım dairesine haber verilmesi veya istisnai durumlarda polise haber verilmesi de uygun tedbirler arasında yer alabilir. Ancak kural olarak bu, komisyonun çocuğun refahının tehlikeye girdiği konusunda bilgi aldığı kişiyle yapılan görüşmeden sonra gerçekleşir. Yetkililerin katılımı konusunda da bilgilendirilecekler.

İstisnai durumlarda, Komisyon ofisi yazılı belgeleri diğer makamlara (yani savcılıklara ve mahkemelere) vermekle yükümlü olabilir.

9. Komisyon verilerinizin mutlak şekilde korunacağını garanti edebilir mi?

Verilerinizi korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Elektronik dosyalar özel güvenlikli bir federal hükümet sunucusunda saklanır. Yalnızca işleri için ihtiyaç duyan ofis ve BAFzA çalışanları buna erişebilir. Takma ad listelerine ve şifrelere yalnızca ofisin ve BAFzA’nın belirli çalışanları erişebilir.

Verilerinizi diğer üçüncü taraflara aktarmamız durumunda (yukarıdaki 5. maddeye bakınız), kapsamlı takma ad verme ve şifreleme yoluyla güvenli iletim kanalları ve şahsınızın korunmasını sağlıyoruz. Ancak hiç kimse mutlak veri korumasını garanti edemez. Akla gelebilecek her durumda verilerinizin aktarılmasını engellemek sizin için önemliyse, bilgilerinizi tamamen anonim olarak sağlama seçeneğiniz vardır.

Güncelleme: 22 Aralık 2022

Webanalyse / Datenerfassung

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend möchte seine Website fortlaufend verbessern. Dazu wird um Ihre Einwilligung in die statistische Erfassung von Nutzungsinformationen gebeten. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Mehr Informationen